Πράσινο για περισσότερη υγεία Το χρώμα της φύσης χαρίζει ζωντάνια στο χώρο ακόμα και όταν απουσιάζουν τα φρέσκα φυτά. Η ενέργεια του μεταδίδει αισιοδοξία.
Πράσινο για περισσότερη υγεία. Το χρώμα της φύσης χαρίζει ζωντάνια στο χώρο ακόμα και όταν απουσιάζουν τα φρέσκα φυτά. Η ενέργεια του μεταδίδει αισιοδοξία.