Τελικά πιο πιθανό είναι να ψηλώσω παρά να αδυνατίσω

Πηγή