Ένας hacker που έχει σκοπό να ανακαλύψει το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης αντιμετωπίζει τα εμπόδια που του θέτει η «Διαχείρηση». Αυτή τη φορά στέλνουν ένα αισθησιακό έφηβο κορίτσι να τον αποσπάσει από το έργο του.