Όταν τελείωσε, το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό!

93

 

Αφού τέλειωσε όλα τα CD, τα έβαλε το ένα κάτω από το άλλο σε μια σειρά. Οι τρόποι βέβαια που μπορείτε να τα κρεμάσετε είναι άπειροι!