Όταν ήταν ευχαριστημένη με το σχέδιο, με ένα κατσαβίδι χάραξε το δίσκο για να φύγει το χρώμα από εκεί που είχε σχεδιάσει με το μολύβι.
73