Έπειτα, πήρε ένα μολύβι και σχεδίασε προσεκτικά το σχέδιο που ήθελε.

55