Οι έρευνες έδειξαν ότι δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο