Μία σκάλα αποτελεί λειτουργικό και μορφολογικό στοιχείο ενός χώρου, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται για μετάβαση σε πάνω όροφο, αρκεί να ‘μεταμορφωθεί’ με επιτυχία.

Αρχικά η ένταξη της σκάλας στο χώρο πρέπει να ικανοποιεί τις δικές σας αισθητικές και λειτουργικές επιθυμίες. Οι λύσεις και οι συνδυασμοί είναι αρκετοί και εξαρτώνται:

  • Από τη μορφολογία της σκάλας (σχήμα, υλικό, κάγκελο),
  • Από τις επιθυμητές χρήσεις που θέλετε να εξυπηρετούνται (πχ. αποθηκευτικός χώρος, βιβλιοθήκη, κλπ).

Δείτε παρακάτω πιθανές λειτουργίες που μπορούν να οργανωθούν στο χώρο κάτω από την σκάλα:

Πηγές: el.decorexpro.com, boro.gr, fanpage.gr