Ώρες ώρες νιώθω πολύ έξυπνη.. Μετά θυμάμαι τον πρώην και μου περνάει…