• Όταν βάζεις τελεία στο τέλος μιας πρότασης ξέρεις καλή ορθογραφία…
  • Όταν βάζεις τελεία στο τέλος μιας ιστορίας ξέρεις τι θα πει Αξιοπρέπεια…