Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να τα αγοράσεις:

  • Η συμπεριφορά…
  • Το ήθος…
  • Η εντιμότητα…

Πηγή