Ωραία.
Τώρα θέλω άδεια για να ξεκουραστώ από το τριήμερο.