Το παρελθόν δεν αλλάζει και το μέλλον δεν χρειάζεται να τιμωρηθεί για αυτό..