Τα δωμάτια των παιδιών είναι σαν τα ΙΚΕΑ.
Μπαίνεις να ρίξεις ένα μάτι και βγαίνεις με 3 πιάτα, 6 ποτήρια, 3 κούπες, 2 πετσέτες και κεράκια ρεσό.