Συνεννοούμαστε στην παρέα να φοράει μόνο η μια λεοπάρ, μη μας περνάνε για αγέλη