Στην ζωή σου να έχεις πολλούς γνωστούς, λίγους φίλους και κανέναν ανάγκη!