Από singleparent.gr

Advertisements

Είμαι γονιός. Έχω 2 παιδιά στο προνήπιο και νήπιο αντίστοιχα και ένα στη Β’ Δημοτικού (έχω άλλα δύο ακόμη). Τα παιδιά μου (Β’ δημ., προνήπιο και νήπιο) δεν τα στέλνω σχολείο γιατί και εκείνα και εγώ δεν θέλω και δεν θέλουν να φορέσουν τη μάσκα. Τη θεωρώ επισφαλή για την υγεία τους. Επιλέξαμε την κατ’ οικον διδασκαλία. Ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας και η Διευθύντρια του Δημοτικού μας είπαν οτι αν συνεχιστεί έτσι δεν θα περάσει την τάξη το παιδί. Το ερώτημα μου είναι το εξής: Στην περίπτωση που τελικά μου πουν οτι τα παιδια θα μείνουν στην ίδια τάξη θα μπορέσω να κινηθώ νομικά με απώτερω σκοπό το Ελληνικό κράτος να δεχθεί την κατ’ οίκον διδασκαλία όχι μόνο για τα παιδιά με λόγους υγείας (3699/2008), αλλά και για αυτά που αρνούνται την υποχρεωτική μάσκα, πάλι για λόγους υγείας; Είναι κάτι τέτοιο εφικτό; Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κωνσταντίνα Αθανασίου

Το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεμελιώνει το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην πρόσβαση στην υγεία και υποχρεώνει τα κράτη να λαμβάνουν μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Σε περίπτωση πανδημίας πρέπει να δεχτούμε ότι οι περιορισμοί σε δικαιώματα ή ατομικές ελευθερίες, όπως η προσωπική ελευθερία και η ανάπτυξη της προσωπικής και οικονομικής ελευθερίας είναι αναγκαίοι, διότι όπως προβλέπει το Σύνταγμα στο άρθρο 25 παρ. 1: Οι κάθε είδους περιορισμοί, που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Αυτή μπορεί να καθοριστεί πχ από τον βαθμό επικινδυνότητας της νόσου, τη μεταδοτικότητά της και γενικότερα τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Εξαιτίας της σοβαρότητας της πανδημίας του Covid, δικαιολογούνται μέτρα περιορισμού συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σ’ όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας, όπως ο νόμος προβλέπει.

Για τα παιδιά, που μένουν εκτός σχολικού περιβάλλοντος, καθώς οι γονείς τους συνεχίζουν να τα κρατούν στο σπίτι, δηλώνοντας αρνητές της μάσκας, ενημερώνονται οι εισαγγελικές αρχές, καθώς η μη εκπλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συνιστά παραμέληση ανηλίκου και επιφέρει και ποινικές ευθύνες για τους γονείς.

Αρχικά υπάρχει παρέμβαση από κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι με εντολή της εισαγγελίας ανηλίκων μεταβαίνουν στα σπίτια των αρνητών, για να συζητήσουν με τους γονείς και τα παιδιά.

Advertisements

Αλλά και το άρθρο 285 του Νέου Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι: Όποιος παραβιάζει τα μέτρα, που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

Οφείλουμε, λοιπόν, να ακολουθούμε τις οδηγίες, που μας δίνονται από τους επιστήμονες. Αν τα παιδιά σας έχουν κάποιο ιατρικό θέμα, θα πρέπει να υπάρξει ιατρική γνωμάτευση, που να το βεβαιώνει (σχετικά με το δικαίωμα σας στην κατ’ οίκον διδασκαλία των παιδιών σας).

Κωνσταντίνα Αθανασίου
Δικηγόρος
Πατησίων 154, Αθήνα
Τ.Κ 11257
Τηλ: 210 – 8675160
Κινητό: 6944 620176
Fax: 210 – 8676521
Email: konathanasiou00@gmail.com
Web: http://avlawyers.gr/

Από singleparent.gr

Advertisements