• Σπάνια να κρίνεις…
  • Γιατί;
  • Γιατί φίλε μου όλοι μας είμαστε κακοί στην ιστορία κάποιου…

 

 

Πηγή