Σε όσους δεν αρέσει αυτό που έγινα, ας εκτιμούσαν αυτό που ήμουν.

 

Πηγή