-Που θα πας διακοπές φέτος;
-Ιο, Εσύ;
-Ιο κάτσει σπίτι δεν έχει λεφτά.