«Ποιο είναι το δυνατό σημείο επάνω σου;»
«Το φρύδι μου» του λέω.
«Το φρύδι γιατί;» μου λέει.
Γιατί αν το σηκώσω την γ@μησες!