Αρκετοί γονείς στην αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς αναρωτιούνται για το πότε είναι η καταλληλότερη ηλικία να μάθει το παιδί τους μία ξένη γλώσσα και αν θα μπορεί να αφομοιώσει τα νέα δεδομένα ή θα μπερδεύεται.

Ερευνητές αναφέρουν πως η ικανότητα ενός παιδικού μυαλού να μαθαίνει είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία του. Επιπλέον, τα παιδιά έως 12 χρονών αφομοιώνουν καλύτερα τις ξένες γλώσσες καθώς ο εγκέφαλός τους δημιουργεί εύκολα νευρώνες αλλά και οι φωνητικές δυνατότητές τους είναι ανοιχτές σε κάθε νέο ήχο και μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα.

Έτσι, όσο πιο μικρά ξεκινάνε μία νέα γλώσσα τόσο πιο εύκολα τη μαθαίνουν, ενώ αποκτούν και τη σωστή προφορά.

Ωστόσο, χρειάζεται και κάποιες προδιαγραφές γι αυτό, όπως η σωστή διδασκαλία για την ηλικία του, το εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, το διδακτικό υλικό να είναι ενδιαφέρον ώστε να τραβήξει την προσοχή του, να γίνεται χρήση εποπτικών μέσων και ο χώρος να είναι κατάλληλος.

Πηγή