-Πήρες μαγιό;
-Δύο;
-Για να τα αλλάζεις;
-Για να τα ενώσω