Πάτε και δίνετε τόσα λεφτά σε ψυχολόγους ενώ οι σοκοφρέτες έχουν μόνο 0,40€