Πάντως εμείς οι κοντές είμαστε τυχερές.
Σε περίπτωση σεισμού μπαίνουμε κατευθείαν κάτω από το τραπέζι