• Ο ικανός ο άντρας κόβει σε μια γυναίκα την ανάσα..
  • Ο ανίκανος το χαμόγελο…