Τέλειο να μην μιλάς σε άνθρωπο.
Ούτε τσακωμοί ούτε τίποτα