Οι τελευταίες 8 ώρες του 8ωρου στην δουλειά δεν παλεύονται με τίποτα