0 μπάνια.
0 παγωτά.
45 ζάναξ.
Μια ωραία πεταλούδα!