Μη διδάξεις στο παιδί σου να γίνει πλούσιο…Δίδαξε του να γίνει ευτυχισμένο..

Έτσι θα γνωρίζει την αξία των πραγμάτων, όχι την τιμή τους. 

 

Πηγή