Μη βγω από το σπίτι, αμέσως να με ματιάσουν.
Ευχή και κατάρα τόση ομορφιά ρε μάνα!