Μην θυμώνεις τους γονείς σου για να ευχαριστήσεις τον υπόλοιπο κόσμο…Ο υπόλοιπος κόσμος δεν ξόδεψε ολόκληρη τη ζωή του για να φτιάξει την δική σου.!