Θα ξεκινούσα τα ναρκωτικά αλλά είμαι φτωχιά, οπότε τρώω…,