Η δυσκολότερη χειρότερη μάχη σου είναι εκείνη ανάμεσα σε αυτό που νιώθεις και σε αυτό που ξέρεις.