Η γυναίκα είναι εύθραυστη μέχρι να σπάσει.. Μετά κόβει..!!