Εχτές ήμασταν όλοι γερασμένοι λόγω του Faceapp.
Σήμερα είμαστε όλοι χεσμένoι λόγω του σεισμού