Εγώ λέω ότι είμαι μια θεά, η ζυγαριά μου λέει ότι είμαι 2 θεές.