Είναι φορές που ξέρεις πολλά περισσότερα από όσα νομίζουν.
Απλά δεν μιλάς