Δυνάτη γυναίκα είναι αυτή που μπορεί να χαμογελά το πρωί σαν να μην είναι εκείνη που έκλαιγε το βράδυ…