Δε μπορεί κανείς να ανέβει στη πλάτη σου, εκτός αν σκύψεις εσύ!