Δεν θέλω να το παινευτώ, αλλά οι περισσότεροι συγγενείς μου δεν μου μιλάνε…