Δεν είναι όλοι για όλα… Μερικοί δεν είναι για τίποτα!