Για όσους πιστεύουν ότι τρώμε τα ψέματα τους.. Να τους ενημερώσουμε ότι έχουμε αλλάξει διατροφή εδώ και καιρό..!!!