Οι γονείς που μιλούν πολύ στα παιδιά τους τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής τους τα βοηθούν να αναπτύξουν τα σημεία του εγκεφάλου που σχετίζονται με τις δεξιότητες σκέψης και την ανάγνωση.

Επιπλέον, ενισχύεται ο δεσμός του γονιού με το μωρό αλλά και η συναισθηματική του ανάπτυξη, καθώς με την ήρεμη ομιλία το ηρεμούν και το χαλαρώνουν.

Τέλος, προωθείται η ανάπτυξη της γλώσσας καθώς ήδη στους πρώτους 4 μήνες το μωρό σας ξεχωρίσει τη φωνή των μελών της οικογένειας, ενώ παρατηρεί και τον τρόπο που του μιλάνε.

4moms.gr