• Αυτοπεποίθηση δεν είναι το … «Αρέσω»
  • Αυτοπεποίθηση είναι το… «Δεν πειράζει και αν δεν αρέσω»