Έχετε ακούσει ποτέ έρχονται καυτά εικοσάρια στον καιρό;
Όχι. Καυτά είναι μόνο τα σαραντάρια.
Έτσι και οι γυναίκες!