Ένα μήνα σχέση κάνεις, ένα χρόνο ψυχανάλυση θέλεις.