Ένα αρνητικό μυαλό δεν θα σου δώσει ποτέ μια θετική ζωή.

 

 

Πηγή