Ένα από τα μεγάλυτερα ψέμματα που λένε οι άνθρωποι καθημερινά είναι το «είμαι καλά»