-Έκλεισες τίποτα για τριήμερο;
– Τα παράθυρα και έβαλα ερκοντίσιον